Usługi

zakres usług

Zakres usług

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego w szerokim aspekcie, a w szczególności:

– prawo rodzinne, w tym rozwody, separacje, alimenty, sprawy małoletnich dzieci, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego

– prawo spadkowe, w tym działy spadków

Forma usług:

– udzielnie porad i konsultacji prawnych osobiście, drogą elektroniczną

– udział w negocjacjach

– sporządzenie umów, pism, pozwów, odwołań

– zastępstwo procesowe przed sądami

– inne czynności z zakresu pomocy prawnej.

Zasady współpracy:

Wynagrodzenie jest uzgadnianie indywidualnie z klientem i może mieć formę jednorazową, ryczałtową, ratalną.

W sprawach o zastępstwo przed sądami, wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o przepisy tzw. taryfy radcowskiej