forma usług radcy prawnego

Forma usług

– udzielnie porad i konsultacji prawnych osobiście, drogą elektroniczną

– udział w negocjacjach

– sporządzenie umów, pism, pozwów, odwołań

– zastępstwo procesowe przed sądami

– inne czynności z zakresu pomocy prawnej.