Zasady współpracy

Wynagrodzenie jest uzgadnianie indywidualnie z klientem i może mieć formę jednorazową, ryczałtową, ratalną.

W sprawach o zastępstwo przed sądami, wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o przepisy tzw. taryfy radcowskiej